NHO opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta i anbud - ikke bare de store!

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO, ønsker en politisk debatt om offentlige innkjøperes kompetanse om markedene de skal handle i.

Politiet kjøper hotell- og konferansetjenester for over en halv milliard, men bare de store kjedene får delta. De frittstående hotellene ekskluderes, mener NHO.

Allerede i oktober sendte NHO et brev til justisminister Anders Anundsen med krav om at anbudet avlyses, kravene endres og at konkurransen lyses ut på nytt. Anundsen har nå svart at han ikke vil gripe inn.

Flere må få delta

– Vi legger oss ikke opp i hvem som vinner anbudet, men hvem som får delta, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes til Finansavisen.

Hun mener anbudet er utformet på en slik måte at bare de store kjedene får delta. Det ekskluderer om lag 700 frittstående hoteller fra å delta i konkurransen.

– Vi trenger en politisk debatt om offentlige innkjøperes kompetanse om markedene de skal handle i og konsekvensene av å samle stadig større innkjøpsvolum gjennom sentralisering av innkjøp. På sikt vil det ødelegge hele strukturen i markedet, sier Gjønnes.