Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer (2 ledige plasser)

Kilde: www.skogkurs.no

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr
 • Sikker kapping av trestammer
 • Praktiske øvinger

Varighet og praktisk info
Kurset er teori med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 (7) deltakere pr kurs.

Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr. 

Instruktør: Peder Aarø, www.skogkurs.no

Sted:                    Oppmøte ved Vadfossveien 15 (Aarø Gård)

Dato:                    3.-4.oktober 2019 (fullt)

                             31.oktober + 1.november 2019 (2 ledige plasser)

Kl.:                        Begge dager kl. 08.30 – 15.30

Pris:                      Kr. 3.100,- per deltaker

Påmelding:           hege.lier@vtfk.no

Deltakerne må ha med egen mat og drikke for hele dagen.

For mer informasjon: Hege Lier (koordinator) på mobil 99 24 14 16 (jeg ringer tilbake om jeg står i undervisning)

 

Stillaskurs inntil 9 meter - 30 timer

Foto: KROKS/Hege

Kragerø Ressurs- og kompetansesenter kjører i gang et stillaskurs opp til 9 meter. Vi har valgt å kjøre teori en mandag 14.oktober og torsdag 17.oktober, og praksis mandag 21.oktober og mandag 28.oktober (se datoer lenger nede i dokumentet). Slik får vi anledning til å fristille en av våre lærere/instruktører. Instruktør er Arild Karlsen.

«Dokumentert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, best.nr. 703. Planen kan brukes av arbeidsgiver eller opplæringsvirksomhet som gjennomfører dokumentert opplæring av bruker av arbeidsutstyr. Planen legger opp til både øvelse, teori- og praksisinstruksjon. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæringen er tilstrekkelig og arbeidsgiver kan selv gi opplæring eller foreta innleie/kjøp av opplæring, ref Forskrift om utførelse av arbeid §17.2, 3 og 4.»

 

Modulbasert opplæring

Det er modulbasert opplæring som skal utføres i henhold til Forskrift for utførelse av arbeid §17-3. Det er 15 timer teori og 15 timer praksis (2 torsdager og 2 mandager). Vi har nytt stillas, og kjører kurset på merket Haki.

Mål

Å gi montører av stillas nevnt i 10-1, 10-2 og kap. 17 i Forskrift om utførelse av arbeid (best. 703) en generell grunnopplæring i sikker montering og demontering av stillas, slik at uhell og ulykker unngås.

Delmål kunnskap

 • Å anvende riktige metoder og fremgangsmåter for montering og demontering, samt vedlikehold av stillaser
 • Forstå sikkerhet, konsekvenser ved montering, bruk og demontering av stillaser
 • Faremomenter og risikovurdering forbundet med arbeid i høyden
 • Redegjøre for de vanligste ulykker som kan inntreffe ved feil håndtering av de stillas som omfattes av denne opplæringsplan
 • Opplæring i veiledning for montering, bruk og demontering
 • Opplæring i tildekning og væromslag

Herunder

Oppbygging, betjening, brukeregenskaper, vedlikehold, kontroll og fare/sikkerhet

Delmål ferdighet

 • Selvstendig kunne monterer og demontere ulike stillaser på en forsvarlig måte
 • Selvstendig benytte riktig verneutstyr
 • Selvstendig utføre, kontroll og vedlikehold

Fallsikring

På stillaser over 2 meter stilles det krav til opplæring i fallsikringsutstyr. Denne opplæringen inkluderes i vårt kurs.

Leksjonsanvisninger

 • Modul 5-A1 Rullestillas
 • Modul 5-A2 Rammestillas
 • Modul 5-A3 Spirstillas

Forkunnskaper

Ingen

Dokumentert opplæring

Kurset gir en dokumentert opplæring. Det gis kursbevis og en kortløsning.

Datoer

 • Mandag 14.oktober kl. 08 - 16 (teori)
 • Torsdag 17.oktober kl. 08 - 16 (teori)
 • Mandag 21.oktober kl. 08 - 16 (praksis)
 • Mandag 28.oktober kl. 08 - 16 (praksis)

Frist for påmelding 1.oktober 2019

Sted

Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, 3772 Kragerø

Pris per deltaker

Kr. 7.000,- som inkluderer teori og praksis, arbeidsbok, kaffe/te under hele oppholdet, lunsj og drikke 4 dager

Antall deltakere

Det må være minst 6 deltakere per kurs.

Påmelding

Ta kontakt med Hege Lier på hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16.

 

 

 

 

Varme arbeider - 8 timer

Vi kan tilby kurs i Varme arbeider. Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr. Våre instruktører er godkjent av Norsk Brannvernforening.

I løpet av kurset får du innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og hvordan du kan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.  Kurset tar blant annet opp følgende tema:

 

 • Varme arbeider som brannårsak
 • Brannteori
 • Brann og brannslukking
 • Valg av slukkemidler
 • Førstehjelp ved brannskader
 • Aktuelle lover, forskrifter og regler
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Følgende datoer er satt opp

 • Fredag 27.september 2019, kl.08.00 - 15.00

  Maks antall per kurs er ca. 25 personer, min 15. Dersom det er fullt, så setter vi opp venteliste for nytt kurs senere.

  Pris per pers kr. 2.200,-. Prisen inkl. kursmateriell, sertifikat, slukkekurs og møteservering/lunsj, gratis parkering.

  Sertifikatet er gyldig i 5 år.

  Kurset er et heldagskurs. Vi kommer tilbake til de påmeldte med starttidspunkt og en kjøreplan.

  Gå direkte til påmelding og epost hege.lier@vtfk.no.  Eller ring 99 24 14 16 for spørsmål.

   

  Arbeidsvarslingskurs 1 - 8 timer

  Foto: KROKS/Hege

  Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter kan også tilby Arbeidsvarslingskurs. Her har vi kontakt med ekstern kursholder. 

  Generelle krav til kompetanse (fra Statens vegvesens håndbok N301)

  Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesvei. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at alle arbeidstakere hra nødvendig opplæring. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller nær veg.

  Kurs1 er et 6 timers kurs for alle som skal jevnlig utføre arbeid på veg. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

  Formål

  Formålet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

  Målgruppe

  Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på stedet hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

  Praktisk gjennomføring

  Klasseromsundervisning ved Kragerø videregående skole kl. 09.00 - 15.30. Stor parkeringsplass ved skolen og parkering ved Kragerø Idrettshall. Kurset avsluttes med en liten test som viser at innholdet er forstått. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres. Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.

  Pris

  Kr. 2.250,- per person. Inkluderer sertifikat, lunsj og enkel servering i møtene. Gratis parkering.

  Tid for gjennomføring

  Mandag 30.september 2019, kl. 08.30 - 16.00

  Påmeldingsfrist

  20.september 2019. Trykk HER for påmelding og spørsmål!

   

   

  Arbeidsvarslingskurs 3 - Dirigering - 8 timer

  Trafikkdirigering Foto: Hege Lier/www.kroks.no

  Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter kan også tilby Arbeidsvarslingskurs 3. Her har vi kontakt med ekstern kursholder. 

  Alle kurs skal dokumenteres med kursbevis. For kurs 1-4 er det krav om bestått prøve for å få kursbevis. Basiskurset gir tillatelse til å arbeide på eller ved veg i opptil 2 måneder innenfor ett år. Bestått kurs 1, 2 eller 3 gjelder i 5 år. Etter 5 år kreves nytt kurs.

   

  Generelle krav til kompetanse (fra Statens vegvesens håndbok N301)

  Formål med opplæringen

  Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

  Målgruppe og kompetanse

  Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Krav om førerkort i klasse B kan fravikes dersom opplæringen skjer som del av annen relevant opplæring, men kompetansebevis skal da ikke utstedes før kandidaten har slikt førerkort. Kandidaten skal beherske norsk muntlig.

  Krav til kursholder Ansvarlig kursholder skal ha gyldig godkjenning fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

  Arbeidsmåter

  Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning etterfulgt av praktisk prøve. Denne skal foregå ute på trafikkert veg, og må skje i henhold til en godkjent arbeidsvarslingsplan.

  Varighet på sertifiseringen

  Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs gjennomføres.

  Re-sertifisering

  Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 3, inklusive praktisk prøve, innen 5 år.

  Pris

  Kr. 2.250,- per person. Inkluderer sertifikat, lunsj og enkel servering i møtene. Gratis parkering.

  Tid for gjennomføring

  Mandag 1.oktober 2019 kl. 08.30 – 16.00

  Påmeldingsfrist

  20.september 2019. Send epost til hege.lier@vtfk.no for påmelding og spørsmål!

   

  Arbeidsvarslingskurs 2 - skiltplan (AVLYST PGA FÅ DELTAKERE!)

  Foto: Hege Lier/KROKS

  Hvem passer kurset for?

  Kurs 2 i arbeidsvarsling er lovpålagt for de som

  • Planlegger og er ansvarlig for arbeidet og
  • Har ansvaret for søknader til kommunen/Statens vegvesen

  Dette er ofte personer som jobber inne, og som er på selve arbeidsområdet kun korte perioder, enten på befaring eller inspeksjoner i løpet av prosjektet.

  Ansvarshavende skal sørge for å utarbeide en arbeidsvarslingsplan/skiltplan for området med tanke på risikovurdering, og ulike type sikring av offentlig grunn for de ansatte, og andre som berøres av arbeidsområdet.

  Med offentlig grunn menes kommunale riks og fylkesveier (gate, fortau, vei, park og friområder) som er åpne for allmenn ferdsel, som driftes og vedlikeholdes av kommunen og det offentlige.

  Ved oppsetting/bruk av stillas/lift i forbindelse med nybygg, fasaderenovering og rehabilitering må det søkes om en godkjent arbeids-varslingsplan hos stat og kommune i forkant.

  Hva er formålet med kurset?

  Formålet er å gi kursdeltakerne en teoretisk plattform for å sikre arbeidet i forkant på en lovlig og hensiktsmessig måte.

  Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

  Kurset går over 2 dager, og er spekket med nyttige oppgaver og informasjon for alle som er ansvarlige for gjennomføring av arbeidet.

  Vi går blant annet igjennom skiltforskriftene, risikovurderinger, forskjellig varslingsutstyr og hensikten med riktig varsling og sikring av området.

  Kursdeltagerne skal i løpet av kursdagene utarbeide forslag til skiltplan og søknadspapirer.

  Dette gir verdifull informasjon for å kunne lage gode og riktige arbeidsvarslingsplaner senere.

  Håndbok n301 ligger til grunn for utarbeidelsen, gjennomføringen av kurs i arbeidsvarsling, og inneholder detaljert informasjon vedrørende emner som gjennomgås på kurset.

  Boken berører alle områder vedrørende krav og retningslinjer til varsling og sikring av arbeidet.

  Hvorfor velge kurs 2?

  Det er viktig å vite hvordan man merker, skilter og sikrer området riktig i forkant av arbeidet. På den måten trygger man fremkommeligheten for alle, enten det er for seg selv, for de andre ansatte, eller forbipasserende som sykler, går, triller barnevogn, eller sitter i rullestol.

  Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver.

  De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1.

  Kurs 2 er på 12 timer fordelt på 2 dager…..(Kompetanse til gruppa er avgjørende for antall timer)

  Dato for kurs er 3.-4.oktober 2019

  Kurssted: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

  Pris: Kr. 4.250,-

  Påmelding og spørsmål til hege.lier@vtfk.no.