Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 22.-23.oktober

Kilde: www.skogkurs.no

Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr
 • Sikker kapping av trestammer
 • Praktiske øvinger

Varighet og praktisk info
Kurset er teori med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 (7) deltakere pr kurs.

Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr (sko, klær, hansker og hjelm). 

Instruktør:           Peder Aarø, www.skogkurs.no

Sted:                    Oppmøte ved Vadfossveien 15 (Aarø Gård)

Dato:                    22.-23.oktober 2020

Kl.:                        Begge dager kl. 08.30 – 15.30

Pris:                      Kr. 3.100,- per deltaker

Påmelding:           https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=43188&profil=e&redir=liste&  

Deltakerne må ha med egen mat og drikke for hele dagen.

For mer informasjon: Hege Lier (koordinator) på epost hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16 

 

Stillaskurs inntil 9 meter - september 2020

Foto: KROKS/Hege

Kragerø Ressurs- og kompetansesenter kjører i gang et stillaskurs opp til 9 meter. Instruktør er Arild Karlsen.

«Dokumentert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, best.nr. 703. Planen kan brukes av arbeidsgiver eller opplæringsvirksomhet som gjennomfører dokumentert opplæring av bruker av arbeidsutstyr. Planen legger opp til både øvelse, teori- og praksisinstruksjon. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæringen er tilstrekkelig og arbeidsgiver kan selv gi opplæring eller foreta innleie/kjøp av opplæring, ref Forskrift om utførelse av arbeid §17.2, 3 og 4.»

 

Modulbasert opplæring

Det er modulbasert opplæring som skal utføres i henhold til Forskrift for utførelse av arbeid §17-3. Det er 15 timer teori og 15 timer praksis. Vi har nytt stillas, og kjører kurset på merket Haki.

Mål

Å gi montører av stillas nevnt i 10-1, 10-2 og kap. 17 i Forskrift om utførelse av arbeid (best. 703) en generell grunnopplæring i sikker montering og demontering av stillas, slik at uhell og ulykker unngås.

Delmål kunnskap

 • Å anvende riktige metoder og fremgangsmåter for montering og demontering, samt vedlikehold av stillaser
 • Forstå sikkerhet, konsekvenser ved montering, bruk og demontering av stillaser
 • Faremomenter og risikovurdering forbundet med arbeid i høyden
 • Redegjøre for de vanligste ulykker som kan inntreffe ved feil håndtering av de stillas som omfattes av denne opplæringsplan
 • Opplæring i veiledning for montering, bruk og demontering
 • Opplæring i tildekning og væromslag

Herunder

Oppbygging, betjening, brukeregenskaper, vedlikehold, kontroll og fare/sikkerhet

Delmål ferdighet

 • Selvstendig kunne monterer og demontere ulike stillaser på en forsvarlig måte
 • Selvstendig benytte riktig verneutstyr
 • Selvstendig utføre, kontroll og vedlikehold

Fallsikring

På stillaser over 2 meter stilles det krav til opplæring i fallsikringsutstyr. Denne opplæringen inkluderes i vårt kurs.

Leksjonsanvisninger

 • Modul 5-A1 Rullestillas
 • Modul 5-A2 Rammestillas
 • Modul 5-A3 Spirstillas

Forkunnskaper

Ingen

Dokumentert opplæring

Kurset gir en dokumentert opplæring. Det utstedes kompetansebevis. 

Datoer:           15.-16.september (teori) og 22.-23.september (praksis) kl. 08.00 - 15.00

Sted:               Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, Kragerø

Pris:                Kr. 7.100,- som inkluderer arbeidsbok, kompetansebevis, kaffe/te, lunsj og drikke i 4 dager

Påmelding:    https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=38009&profil=e&redir=liste& 

For mer informasjon ta kontakt med Hege Lier på hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16.

G8 LASTEBILKRAN (ALLE MODULER)

Sertifisert opplæring

Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter er sertifisert gjennom ASAS sertifiseringsorgan. Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Modulbasert opplæring

Modul 1.1          Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – teori 8 timer

Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §10-3 i «Forskrift om utførelse av arbeid» en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Modul G11        Løfteredskap – 16 timer

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av trucker, slik at ulykker ved bruk unngås.

Modul 2.8          Lastebilkran – 20 timer

Målsetteingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg gunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av lastebilkraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Modul 3.8          Praktisk bruk – 8 timer

Denne dagen foregår mest sannsynligvis utenfor huset. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av lastebilkraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Kurset forutsetter at kursdeltaker enten tar praksis med prøve i enten bedriftsopplæring/fadderordningen (40 timer) eller opplæring i virksomhet (24 timer). Modul 4.8

Alle modulene og opplæringsplaner kan leses i sin helhet på www.sert555.no (kriterier).  Der finner man også delmål og emnelister.

Prøver

Grunnmodul 1.1, G11 og 2.8 avsluttes med skriftlig teoretisk prøve (bestått/ikke bestått). Ved lese og skrivevansker kan prøven tas muntlig. Det gjennomføres ikke praktisk prøve i modul 3.8, da endelig vurdering av kunnskaper og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i modul 4.8 er gjennomført ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift som har inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.

Instruktør

Instruktør er Petter Engebretsen (Modul 1.1 og G11) og Per Sverre Bjørkkjær (Modul 2.8 og 3.8)

Datoer

 • Modul 1.1 – torsdag 17.september 2020 kl. 08.00 – 15.00 (Petter Engebretsen)
 • Modul G11 – torsdag 24.september 2020 kl. 08.00 – 15.00 (Petter Engebretsen)
 • Modul G11 – torsdag 1.oktober 2020 kl. 08.00 – 15.00 (Petter Engebretsen)
 • Modul 2.8 – tirsdag 13.oktober 2020 kl. 08.00 – 15.00 (Per Sverre Bjørkkjær)
 • Modul 2.8 – onsdag 14.oktober 2020 kl. 08.00 – 15.00 (Per Sverre Bjørkkjær)
 • Modul 2.8 – onsdag 21.oktober 2020 kl. 08.00 – 15.00 (Per Sverre Bjørkkjær)
 • Modul 3.8 – onsdag 28.oktober 2020 kl. 08.00 – 15.00 (Per Sverre Bjørkkjær)

Sted

Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, 3772 Kragerø

 Pris per deltaker

Kr. 13.000,- som inkluderer teori og praksis, arbeidsbok, sertifikater, kaffe/te under hele oppholdet, lunsj og drikke 6 dager. Husk å ta med egen mat og drikke til modul 3.8.

Pris for eksamen/oppkjøring er kr. 1.500,-.

Påmelding

Link til påmelding: https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=43192&profil=e&redir=liste&

For spørsmål

Ta kontakt med Hege Lier på epost: mailto:hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16.

 

G8 LASTEBILKRAN - (KUN MODUL 2.8 OG 3.8)

Sertifisert opplæring

Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter er sertifisert gjennom ASAS sertifiseringsorgan. Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Denne opplæringen er basert på de som allerede har grunnmodul 1.1 og G11.

 Modulbasert opplæring

Modul 2.8          Lastebilkran – 20 timer

Målsetteingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg gunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av lastebilkraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Modul 3.8          Praktisk bruk – 8 timer

Denne dagen foregår mest sannsynligvis utenfor huset. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av lastebilkraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Kurset forutsetter at kursdeltaker enten tar praksis med prøve i enten bedriftsopplæring/fadderordningen (40 timer) eller opplæring i virksomhet (24 timer). Modul 4.8

Alle modulene og opplæringsplaner kan leses i sin helhet på www.sert555.no (kriterier).  Der finner man også delmål og emnelister.

Prøver

Modul 2.8 avsluttes med skriftlig teoretisk prøve (bestått/ikke bestått). Ved lese og skrivevansker kan prøven tas muntlig. Det gjennomføres ikke praktisk prøve i modul 3.8, da endelig vurdering av kunnskaper og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i modul 4.8 er gjennomført ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift som har inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.

 Instruktør

Instruktør er Per Sverre Bjørkkjær (Modul 2.8 og 3.8)

 Datoer

 • Modul 2.8 – tirsdag 13.oktober 2020 kl. 08.00 – 15.00 (Per Sverre Bjørkkjær)
 • Modul 2.8 – onsdag 14.oktober 2020 kl. 08.00 – 15.00 (Per Sverre Bjørkkjær)
 • Modul 2.8 – onsdag 21.oktober 2020 kl. 08.00 – 15.00 (Per Sverre Bjørkkjær)
 • Modul 3.8 – onsdag 28.oktober 2020 kl. 08.00 – 15.00 (Per Sverre Bjørkkjær)

Sted

Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, 3772 Kragerø

 Pris per deltaker

Kr. 7.000,- som inkluderer teori og praksis, arbeidsbok, sertifikater, kaffe/te under hele oppholdet, lunsj og drikke 3 dager. Husk å ta med egen mat og drikke til modul 3.8.

Pris for eksamen/oppkjøring er kr. 1.500,-.

Påmelding

Link til påmelding: https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=43193&profil=e&redir=liste&

For spørsmål

Ta kontakt med Hege Lier på epost: mailto:hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16.

 

Truckopplæring - 4 dager - starter 17.september

Truck Foto: Hege Lier/KROKS

SERTIFISERT SIKKERHETLSOPPLÆRING - TRUCK T4

 Kragerø Ressurs- og kompetansesenter kjører truckkurs T1-T4 basert på (linker):

Forskrift om utførelse av arbeid §§ 10.2-10.3 (Bruk av arbeidsutstyr)

Forskrift om administrative ordninger § 8-1.

 Sertifisert opplæring

Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter er sertifisert gjennom ASAS sertifiseringsorgan. Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS). 

Det kreves ingen forkunnskaper for å starte på modul 1.1.

Modulbasert opplæring

Modul 1.1          Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – teori 8 timer

Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §10-3 i «Forskrift om utførelse av arbeid» en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Modul 2.2          Truck – teori 14 timer

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av trucker, slik at ulykker ved bruk unngås.

Modul 3.2          Praktisk bruk – 6 timer

Kurset forutsetter at kursdeltaker enten tar praksis med prøve i enten bedriftsopplæring/fadderordningen (20 timer) eller opplæring i opplæringsvirksomhet (14 timer). Modul 4.2

Prøver

Grunnmodul 1.1 og 2.2 avsluttes med skriftlig teoretisk prøve (bestått/ikke bestått). Ved lese og skrivevansker kan prøven tas muntlig. Det gjennomføres ikke praktisk prøve i modul 3.2, da endelig vurdering av kunnskaper og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i modul 4.2 er gjennomført ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift som har inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.

Instruktør

Instruktør er Petter Engebretsen (Modul 1.1) og Jan Solum (Modulene 2.2 og 3.2).

Datoer

 • Modul 1.1 - 17.september 
 • Modul 2.2 - 21. og 28.september 
 • Modul 3.2 - 1.oktober 

Sted

Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, 3772 Kragerø

Pris per deltaker

Kr. 6.950,- som inkluderer teori og praksis, arbeidsbok, sertifikater, kaffe/te under hele oppholdet, lunsj og drikke 4 dager

NB! Dersom det er noen deltakere som kan dokumentere at de har modul 1.1 fra før, så ta kontakt!

Påmelding

Trykk linken https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=43317&profil=e&redir=liste& 

eller ta kontakt med Hege Lier på epost: mailto:hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16.

Varme arbeider - 29.oktober

Vi kan tilby kurs i Varme arbeider. Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr. Våre instruktører er godkjent av Norsk Brannvernforening.

I løpet av kurset får du innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og hvordan du kan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.  Kurset tar blant annet opp følgende tema:

 • Varme arbeider som brannårsak
 • Brannteori
 • Brann og brannslukking
 • Valg av slukkemidler
 • Førstehjelp ved brannskader
 • Aktuelle lover, forskrifter og regler
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Instruktør:    Petter Engebretsen 

Tid:              Torsdag 29.oktober 2020 kl.08.00 - 15.00

Sted:            Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter (Kragerø vgs), Frydensborgveien 9-11, Kragerø

  Pris:              Kr. 2.200,-. Prisen inkl. kursmateriell, kompetansebevis, slukkekurs og møteservering/lunsj, gratis parkering.

  Påmelding:   

  https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=43190&profil=e&redir=liste& 

  Sertifikatet er gyldig i 5 år.

  For ytterligere informasjon ta kontakt på epost hege.lier@vtfk.no eller ring 99 24 14 16. 

  Arbeidsvarslingskurs 1 - 1.oktober

  Foto: KROKS/Hege

  Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter kan også tilby Arbeidsvarslingskurs. Her har vi kontakt med ekstern kursholder. 

  Generelle krav til kompetanse (fra Statens vegvesens håndbok N301)

  Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesvei. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at alle arbeidstakere hra nødvendig opplæring. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller nær veg.

  Kurs1 er et 6 timers kurs for alle som skal jevnlig utføre arbeid på veg. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

  Formål

  Formålet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

  Målgruppe

  Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på stedet hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

  Praktisk gjennomføring

  Klasseromsundervisning ved Kragerø videregående skole. Stor parkeringsplass ved skolen og parkering ved Kragerø Idrettshall. Kurset avsluttes med en liten test som viser at innholdet er forstått. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres. Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.

  Pris

  Kr. 2.250,- per person. Inkluderer sertifikat, lunsj og enkel servering i møtene. Gratis parkering.

  Tid for gjennomføring

  Torsdag 1.oktober 2020 kl. 08.00 - 15.00

  Sted

  Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, 3772 Kragerø

  Påmelding

  Trykk her på påmelding:  https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?sesjon=A2C1E761F77B40FE8329C51D1474C142&olv=66425&profil=e&avdeling=&origin=&kurs=43189&type=&sted=& 

  Eller ta kontakt på epost til hege.lier@vtfk.no eller mobil 99 24 14 16 for spørsmål.