Geir Enggrav Geir Enggrav

Geir Enggrav er kurskkoordinator (anlegg- og industrifag)

Han kan kjøre kurs HMS Økonomi. 

E-post: geir.enggrav@vtfk.no

Mob. 481 23 251

Hege Lier Hege Lier - kurskoordinator

Hege Lier er kurskoordinator.

E-post: hege.lier@t-fk.no

Mob. 992 41 416

Arild Karlsen - instruktør på stillasbygging.

Arild Karlsen er instruktør på stillasbygging inntil 9 meter. 

(rammestillas, spirstillas og rullestillas)

E-post: arild.helge.karlsen@vtfk.no

Mobil: 900 22 196

Jan Solum

Jan Solum er instruktør på trucktyper T1 og T4.

Mobil 980 36 283

E-post: jan.solum@vtfk.no

Petter Engebretsen

Petter Engebretsen er instruktør på Bro- og Traverkran (G4) og Varme arbeider.

E-post: petter.engebretsen@vtfk.no

Per Sverre Bjørkkjær

Per Sverre Bjørkkjær er instruktør på Mobilkran (G1) og Lastebilkran (G8).

Han er også intruktør på teleskop (C1 og C2).

E-post: per.sverre.bjorkkjaer@vtfk.no

Mobil: 402 37 479